وبلاگ

نکاتی برای نگهداری بعد از استفاده از چکش های هیدرولیک

توجه: قلم بعد از استفاده داغ می باشد هرگز به آن دست نزنید.

  • وقتی که کار تمام گردید بیل مکانیکی را به سطحی صاف هدایت کنید،گل و لای را از روی سطح برنر چکش پاک کنید و آرام انرا پایین بیاورید(نوک قلم رو به پایین باشد)
  • روغن ریزی و دیگر آسیب های ممکنه را بررسی کنید.
  • در هنگام کار کنار رود و یا آب ممکن است به داخل چکش نفوذ کرده باشد،آب را خشک کرده و کاملا گریسکاری نمایید.

نگه داری برای مدت طولانی:

۱.حتما نگهداری چکش می بایست کاملا خشک باشد.

۲.قلم باید در آورده شود.

۳.قسمت های پایین پیستون و بوش ها و قلم ها باید کاملا گریسکاری شود.

۴.قسمت های ورودی روغن(شلنگ یا فلنچ) باید کاملا مسدود گردد تا از بیرون ریختن روغن ها و یا واردکردن گرد و غبار جلوگیری شود.

۵.چکش باید به صورت عمودی نگهداری شود.

۶.اطمینان حاصل نمایید که چکش احتمال افتادن نداشته باشد.

۷.اگر شما میخواهید چکش را بیش از یک هفته تعطیل کنید از برنامه ای که برای حفظ چکش در حالت عمودی و افقی طراحی شده است پیروی کنید.

برای نگهداری طولانی مدت در حالتی که چکش به صورت خوابیده قرار می گیرد.

  • گاز عقب چکش را تخلیه نمایید.
  • پیستون را به عقب هل داده و دوباره قلم را بزنید.
  • قلم را خارج کرده و قسمت سر پیستون ،بوش ها،لقحه را گریسکاری نمایید.
  • چکش را روی پایه ای قرار دهید و روی آن را کاملا بپوشانید.

برای نگهداری طولانی مدت در حالت عمودی از ایمن بودن اطمینان حاصل کنید.

  • اجازه دهید وزن خود چکش باعث عقب رفتن پیستون به وسیله قلم گردد.
  • قلم را درآورده قسمت پایین پیستون لقحه ها و قسمت داخلی سندان را گریسکاری نمایید.